code snippets - organizacja kodu wp

Czy kojarzycie problem nadpisywania plików motywu lub potrzebę tworzenia tzw. child-theme tylko to to by dodać drobną funkcjonalność do pliku functions.php.
Ponadto plik ten po edycji często wygląda jak niekończąca się ścian płaczu. Myślę, że nikt za tym nie tęskni. Ten problem odchodzi w zapomnienie dzięki pluginom, które pomagają nam organizować nasz kod.
Code Snippets” jest jednym z kilku pluginów, który pomaga nam tworzyć kod bardziej uporządkowany. Używa się go bardzo prosto. Instalujemy plugin, aktywujemy, tworzymy nowy snippet i piszemy nasz kod.
Plugin pozwala nam z łatwością zarządzać zasięgiem działania naszego skryptu, włączać i wyłączać funkcjonalności za przyciśnięciem jednego przycisku.

/**
* @description function is used to generate horisontal menu from exsisting menu
* @param "name" This is name or id of the menu we want to use
* @return "Pipe separated horizontal navigation"
*/
function generate_links($atts){
 
 // get shortcode atributes value / set defaults
 $shortcode_atts = shortcode_atts( array(
	'name' => 1,
 ), $atts );
 
 // get menu object array
 $menu = wp_get_nav_menu_items($shortcode_atts['name']);
 $output = "";
 $output .= "<div class='cx-menu'>";
 foreach($menu as $key => $v){
  end($menu);
  if ($key === key($menu)) // check if is last element
    $output .= "<a class='cx-menu-a' href='{$v->url}'>{$v->title}</a>"; 
	else
 		$output .= "<a class='cx-menu-a' href='{$v->url}'>{$v->title}</a> | ";
 }
 $output .= "</div>";
 
 return $output;
 
}

add_shortcode( 'links', 'generate_links' );

dodawanie shortcode do widgetu

Tak wygląda nasz panel zarządzania kodem.  Możemy na tym etapie włączać wyłączać i zmieniać zasięg działania naszego kodu. Co najważniejsze mamy czysty i przejrzysty interfejs oraz jasno podzielony kod w rozbiciu na funkcjonalności.

Code Snippets

Po kliknięciu przechodzimy do kodu naszego krótkiego skryptuCode Snippets