Aby dodać kontakty do roundcube należy otworzyć email kliknąć na email nadawcy a następnie wybrać z listy „Dodaj do książki adresowej”

Eksport kontaktów w webmail / roundcube

Jeśli chcesz wyeksportować kontakty to możesz to zrobić klikając w zakładkę kontakty.

Import kontaktów w webmail / roundcube

Jeśli chcesz zaimportować kontakty możesz to zrobić za pośrednictwem pliku z rozszerzeniem .vcs lub .CSV. Forma VCS jesto to zwykły plik tekstowy z rozszerzeniem vcs o następującej składni:

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Ania Aga
EMAIL;TYPE=INTERNET;TYPE=OTHER:Ania@example.com
END:VCARD
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Bart Borsuk
EMAIL;TYPE=INTERNET;TYPE=OTHER:BartB@example.com
END:VCARD

Obecnie wspierany jest format vCard lub CSV (dane oddzielone przecinkami).

Powyższy zapis reprezentuje dwa kontakty które z poziomu roundcube w zakładce kontaktów wyglądają tak:

Dlatego jeśli nie masz możliwości wyeksportowania pliku .vcs lub .csv to zapewne znajdzie się możliwość konwersji plików , .xml, .xlsx do któregoś z tych właśnie formatów.